Het thema TIJD is gebaseerd op het gedicht van Rutger Kopland. Een gedicht dat ten diepste de vergankelijkheid van de mens onder woorden brengt.

Een vergankelijkheid die o.m. kan blijken uit herinneringen aan een vroegere gewoonte (zoals bijv. rouwspelden) of uit door mensen achtergelaten, tastbare voorwerpen als ook uit in vergetelheid geraakte namen van voorouders. Deze elementen zijn aanleiding geweest om verschillende objecten te maken.